Österhaninge Församling

Att vigas på nytt

Den kyrkliga vigseln är ett heligt förbund som gäller hela livet. Tyvärr är det inte alltid så, ett äktenskap kan gå sönder och äkta makar skiljer sig.

Svenska kyrkan är medveten om detta och tillåter därför att personer som tidigare ingått äktenskap kan vigas i kyrkan. Om en eller båda som ska vigas har varit gifta tidigare är det viktigt att i god tid tala med vigselprästen eller sin församlingspräst. Syftet med samtalet är att öppet kunna tala om det som varit, förhoppningar inför framtiden och om de svårigheter och möjligheter ett nytt äktenskap kan innebära.

vigselringar-2.jpg

Bokning av vigsel/välsignelse

För bokning av vigsel/välsignelse, kontakta vx. telefon 08-555 670 00.

läs mer om

   
   

Österhaninge Församling • Besöksadress: Runstensvägen 14, 136 38 Handen • Postadress: Box 113, 136 22 Haninge • Tel vx 08-555 670 00

Tillbaka till toppen