Österhaninge Församling

Barnverksamhet

barngrupp-red3.jpg

Varje vecka samlas flera hundra barn för att delta i våra verksamheter.
Vi riktar oss till barn i åldrarna 0-12 år. Här får barnen lära känna kyrkans tro, kultur och traditioner och vi har relativt små barngrupper som skapar trygghet och gemenskap. Verksamheterna är åldersindelade och har till viss del olika inriktining. Flera grupper har verksamhet både för- och eftermiddag.
Till de öppna grupperna välkomnar vi barn och föräldrar tillsammans.
Varmt välkommen med ditt barn!

barntimmar dop Doreen-och-ko.jpg

Tro, kultur och traditioner

Vi vill att varje barn ska få känna trygghet, glädje och gemenskap i våra grupper.

Vi vill att barnen lär känna kyrkans tro, kultur och traditioner.

Vi vill att barngrupperna ska vara lagom stora så att varje barn blir sett och att personalen räcker till.

Vi vill att barnen ska få känna sig värdefulla och viktiga.

Dop

Dopet är Guds kärleksförklaring till varje människa. Genom dopet fogas vi in i livets stora sammanhang, i gudsgemenskap. Ditt barn blir en del av något större. I församlingskalendern kan du boka dop för dig eller ditt barn.

 

Barnverksamheten kostar inget.

Fr o m våren 2015 har vi slopat alla avgifter för barnverksamheten, både för medlemmar och icke medlemmar.

Dagkollo

Dagar fyllda med lek, utflykter, skapande och annat spännande!
Ingen kostnad. Lunch serveras.

Dagkollot brukar vara några dagar i juni. När det blir aktuellt igen meddelas datum här.

linje-prickad_715.png

Gudstjänster

Vi vill att barnen, oavsett ålder, ska få med sig en känsla av andlighet.
Regelbundet inbjuds barn och föräldrar att tillsammans fira småbarnsgudstjänster, vardagsgudstjänster och upplevelsegudstjänster.

Upplevelsegudstjänsten är en relativt ny form av gudstjänst för barn. Då blir gudstjänstrummet verkligen barnens rum. De får röra sig fritt till orgelmusiken, känna på vattnet i dopfunten, rita, sjunga, använda rytminstrument. När vi ber blåser vi såpbubblor för att symbolisera att bönerna stiger upp till Gud. Gudstjänsten är uppbyggd kring de fysiska upplevelserna – sitta på golvet, höra, röra, smaka – att uppleva med alla sinnen. Se Kalendarium för mer information.

barn-skallra.jpg

linje-prickad_715.png
Familjecentralen.jpg

Familjecentraler

Familjecentraler finns i Brandbergen och Jordbro. Där bedrivs hälsofrämjande arbete för föräldrar och barn upp till skolåldern i samverkan mellan Haninge kommun, Haninge primärvård och Österhaninge församling.

Syftet är att bygga broar mellan kyrka och samhälle.
Österhaninge församling har en halvtidstjänst på öppna förskoleverksamheten i Jordbro: Ylva Lundgren, förskollärare, tel 08-606 93 49, 08-555 670 22

Välkommen

Oavsett var i församlingen du bor kan du välja den verksamhet som passar
dig och ditt barn bäst.

Läs mer om

Verksamhetsfolder

Kul i kyrkan vt 2018 - pdf

linje-prickad_205.png

ABC - Tematräffar

För föräldrar med barn 3-12 år.  Syftet är att stärka relationen mellan föräldrar och barn.

Dagtid: Vendelsö kyrka, måndagar 09.30-12.00. Bebis får följa med. Datum: 5/3, 19/3, 9/4, 23/4.  Kontaktperson: karolina.

sundbaum@svenskakyrkan.se

 

Kvällstid: Vendelsö kyrka, tisdagar 18.30- 21.00. Datum: 13/2, 27/2, 13/3, 27/3, 24/4 Kontaktperson: ylva.lundgren@svenskakyrkan.se
Kursen är fulltecknad.

Kvällstid:Jordbro, tisdagar 18:30- 21:00 20/2, 5/3 (måndag), 20/3, 3/4 Kontaktperson: elin.klasson@svenskakyrkan.se


I samarbete med Haninge kommun. Läs mer

linje-prickad_205.pngSensus_CMYK_45mm-2.jpg

Vi samarbetar med studieförbundet Sensus

   
   

Österhaninge Församling • Besöksadress: Runstensvägen 14, 136 38 Handen • Postadress: Box 113, 136 22 Haninge • Tel vx 08-555 670 00

Tillbaka till toppen