Österhaninge Församling

Begravning

Den här hemsidan uppdateras inte längre - välkommen till den nya hemsidan
Idag finns stor möjlighet att utforma begravningen och det sista avskedet på ett personligt sätt. Hur, var och när ceremonin ska äga rum styr man till stor del själv.

I Österhaninge församling finns fyra olika kyrkor där begravningsakten kan hållas och en vacker ceremonilokal som är religiöst neutral på Österhaninge begravningsplats.

Kyrkogarden-fagel.jpg

Kyrkogarden.jpg vattenkanna.jpg grav.jpg

Begravning för medlem

Som medlem i Svenska kyrkan har du rätt till en kostnadsfri begravnings-gudstjänst - du får använda någon av Österhaninge församlings kyrkor eller en kyrka i annan församling

(s k clearing), präst, kyrkomusiker och vaktmästare. Vid jordbegravning ingår bärning och sänkning av kistan vid graven. Om anhöriga vill bära kistan går det också bra. Lokal för begravningskaffe är kostnadsfritt för medlemmar. Bårtäcke finns att låna. Ett bårtäcke kan användas istället för att dekorera kistan med blommor. (Kransar och övriga blommor runt kistan kan dock användas)

Bartacke-Eskil.jpg Bartacke-Osterhaninge.jpg

T.v. Bårtäcket i S:t Eskils kyrka.

T.h. Bårtäcket i Österhaninge kyrka.

linje-prickad_205.png

Samtalsgrupp
för sörjande

När vi förlorar en anhörig eller vän som står oss nära förändras livet. Familj, släktingar och vänner kan vara ett fint stöd i sorgen, men ibland är det skönt att prata med någon utomstående.

Vi startar regelbundet grupper där vi samtalar om sorgen och saknaden, om begravningen, tiden före och efter dödsfallet mm. S:t Eskils kyrka i Handen. Kontakta Eija Alpimaa Magnusson, präst, tel 555 670 53.

linje-prickad_205.png

Stöd i sorg och sjukdom

Att möta en döende människa eller att själv vara svårt sjuk är en ovan och svår situation. I Kyrkans sjukhusteam finns stor erfarenhet av att möta människor i sorg eller som är svårt sjuka. Behöver du stöd och någon att prata med kan du kontakta någon i teamet.

Musik för begravning

Provlyssna på ett brett urval av psalmer och andra musikstycken för begravning via länken nedan.

Kontakta gärna våra kyrkomusiker för att höra vilka möjligheter som finns att spela just era önskemål.

Begravning för icke medlem

För den som inte är medlem i Svenska kyrkan och inte vill begravas i kyrkan, finns Österhaningesalen – en religiöst neutral ceremonilokal på Österhaninge begravningsplats. Kontakta i så fall Kyrkogårdsförvaltningen, Carolina Hösöyen, 08-555 670 02. Bårtäcke finns att låna.

Om man ändå önskar ha begravnings-akten i kyrkan, måste det godkännas av kyrkoherden. Kostnaden är då 7500 kronor. Lokal för begravningskaffe kostar i samband med det 1250 kronor att hyra.linje-prickad_205.png

Gudstjänstordning

Undrar du vilka moment som ingår i en begravningsgudstjänst kan du läsa mer via länken nedan som beskriver ordningen för begravningsgudstjänsten.

linje-prickad_205.png

Begravningspastoral

En begravningsgudstjänst i Svenska kyrkan är ett tillfälle då både sorgen och dödens allvar samt hoppet och uppståndelsens ljus kommer till uttryck, liksom omsorgen om de efterlevande och respekten för, och kärleken till, den avlidne.

Begravningspastoralen klargör hur Österhaninge församling arbetar med begravningsgudstjänsten.

linje-prickad_205.png

buss-3.jpg

Buss till begravningsplatsen

Bussen går till Österhaninge begravningsplats vissa fredagar under året och utgår från Vendelsö, passerar Brandbergen, Handen och Jordbro. Turen är gratis och annonseras i lokaltidningen Mitt i Haninge samt på affischer vid kyrkorna. Du kan även ringa församlingens vx: 08-555 670 00.

Vi söker gravrätts-innehavare

Kyrkogårdsförvaltningen söker gravrättsinnehavare till gravplatser på Österhaninge kyrkogård (vid Österhaninge kyrka) och Österhaninge begravningsplats. Sällan finns anteckning om gravrättsinnehavare om den begravda avlidit före 1 april 1991. De gravar som berörs är försedda med en skylt med uppmaning att kontakta Kyrkogårdsförvaltningen, 555 670 30.

linje-prickad_205.png

Gravskick

På Österhaninge begravningsplats finns fyra s.k gravskick - kistgravplats, urngravplats, askgravplats och minneslund. På kyrkogården vid Österhaninge kyrka upplåts för närvarande inga nya gravar, dock sker gravsättning av kistor och urnor i befintliga gravar när gravrättsinne-havaren önskar detta.

I kyrkogårdsförvaltningens presentationsfolder kan du läsa om vad de olika gravskicken innebär och vilka bestämmelser som gäller.

linje-prickad_205.png

Gravstenssäkerhet

Kyrkogården är en plats som besöks av allmänheten och är en arbetsplats för kyrkogårdspersonalen och inhyrda. Gravrättsinnehavaren är ansvarig för att gravvården blir rätt och säkert monterad och ska tillgodose tillräcklig säkerhet för att inte orsaka olyckor. Kyrkogårdsförvaltningens personal gör vart femte år en gravsäkerhetskontroll och följer CKG:s riktlinjer.

CGK Monteringsanvisningar

CGK Gravstenssäkerhet

För mer information kontakta kyrkogårdschef Leena Poutiainen
tel. 08-555 670 01

linje-prickad_205.png

Begravningsavgift

Ny enhetlig begravningsavgift från 2017

Alla som är folkbokförda i Sverige, och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst kommer att betala samma procentsats av sin inkomst i begravningsavgift (undantaget är boende i Stockholm och Tranås, där begravningsverksamheten bedrivs av kommunerna).

Kammarkollegiet har bestämt avgiftssatsen för 2017 till 24,6 öre per hundralapp. Läs mer

Om begravning

I skriften "Om begravning" kan du läsa om rättigheter, möjligheter och skyldigheter vid begravning.
Engelska, SvenskaFinska, Polska
Arabiska, Bosniska/kroatiska/serbiska

linje-prickad_715.png

Bokning av begravning

Bokning av alla begravningar samt gravsättningar
08-555 670 30

Måndag 9-12 

Tisdag-torsdag 9-15

Fredag 9-12


Leena Poutianen,
Kyrkogårdschef, 08-555 670 01

linje-prickad_205.png

Sökning av gravsatta

SvenskaGravar är en specialiserad söktjänst för sökning av gravsatta. Den ger allmänhet och andra intressenter kostnadsfri tillgång till att söka information om gravar och gravsatta på kyrkogårdar som är anslutna till tjänsten.

linje-prickad_205.png

Kyrkogårds-förvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen hjälper dig med praktiska
frågor angående

• Borgerliga begravningar

• Gravsättning

• Gravrättsfrågor

• Gravskötsel mm

Tel. 08-555 670 30

Växel: 08-555 670 00

Telefontid

Måndag 9-12 

Tisdag-torsdag 9-15

Fredag 9-12

Besöksadress expedition:

S:t Eskils kyrka
Runstensvägen 14, Handen

Postadress:

Box 113, 136 22 Haninge

Adress begravningsplatsen:

Västra infarten, Österhaningesalen:

Klockarlötsvägen 14B

Östra infarten Ekonomibyggnaden:

Klockarlötsvägen 14A

WC öppettider:
Toaletten vid Ekonomigården är öppen alla dagar kl. 8 – 18. Toaletten vid Österhaningesalen är öppen vardagar 8 – 18.

linje-prickad_205.png

Neutral ceremonilokal

Österhaningesalen är en religiöst neutral ceremonilokal på Österhaninge begravningsplats.

Läs mer

linje-prickad_205.png

Kyrkogårdsutskottet

Kyrkogårdsutskottet består av fem ledamöter och tre ersättare som vart fjärde år väljs av kyrkofullmäktige. Kyrkofullmäktige beslutar också om det reglemente som ligger till grund för utskottets verksamhet.
Under kyrkogårdsutskottet lyder kyrkogårdsförvaltningen som verkställer utskottets beslut och utför det löpande arbetet.

Ordförande: Mauritz Carlson,

1:a vice ordf. Erik Stenberg.

2:e vice ordf. Berith Jansson. Kyrkogårdsutskottet kan du skriva till på kyrkogårdsförvaltningens adress.

linje-prickad_205.png

Begravningsombud

Bo Forslund är av länsstyrelsen förordnat begravningsombud för personer folkbokförda inom Österhaninge församling. Han har till uppgift att i begravningsfrågor granska hur Österhaninge församling tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Ombudet nås på tel: 070-651 89 48 eller e-post

   
   

Österhaninge Församling • Besöksadress: Runstensvägen 14, 136 38 Handen • Postadress: Box 113, 136 22 Haninge • Tel vx 08-555 670 00

Tillbaka till toppen