Österhaninge Församling

Begravningsavgift

Ny enhetlig begravningsavgift 2017

En enhetlig begravningsavgift har införts i Sverige. Det innebär att alla som är folkbokförda i Sverige, och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst kommer att betala samma procentsats av sin inkomst i begravningsavgift (undantaget är boende i Stockholm och Tranås, där begravningsverksamheten bedrivs av kommunerna).

Kammarkollegiet har bestämt avgiftssatsen för 2017 till 24,6 öre per hundralapp. För en person som tjänar 250 000 kr om året innebär det en avgift om 615 kr per år, eller drygt 51 kr per månad.

Begravningsavgiften har inget med kyrkotillhörighet att göra, utan finansierar den begravningsverksamhet som Svenska kyrkans församlingar har i uppdrag av staten att ansvara för. Begravningsavgiften bekostar bland annat rätt till gravplats i 25 år, kremering och lokal för begravningsceremoni. På skattsedeln är därför begravningsavgiften och kyrkoavgiften separerade.

Läs mer på Kammarkollegiet

   
   

Österhaninge Församling • Besöksadress: Runstensvägen 14, 136 38 Handen • Postadress: Box 113, 136 22 Haninge • Tel vx 08-555 670 00

Tillbaka till toppen