Österhaninge Församling

Församlingsråd

Församlingsrådets huvudsakliga uppgift är att ansvara för gudstjänstlivets utformning och utveckling.

När kan du nominera ledamöter till församlingsrådet?

Nominering av ledamöter till församlingsråd i Österhaninge församling sker söndag 19 november vid kyrkfikat efter gudstjänsten kl 11 i S:t Eskils kyrka i Handen. Nomineringar sker även i Dalarö kyrka och Västerhaninge kyrka samma dag och tid för deras respektive församlingsråd. Vid frågor kontakta din församling.

Detta gör församlingsrådet enligt kyrkoordningen:

- Församlingsrådet har, gemensamt med kyrkoråd och kyrkoherde, ansvar för gudstjänstlivets utformning och utveckling.

- Beslutar om former för församlingens huvudgudstjänst förutom högmässa.

- Deltar i samråd kring andra frågor som rör gudstjänstlivet.

- Utser kyrkvärdar.

- Utser den kyrkvärd som tillsammans med kyrkoherden ska ansvara för kyrkans inventarier.

- Beslutar om upplåtelse av kyrka för andra ändamål än gudstjänst.

- Beslutar om församlingskollekter.

- Godkänner förslag om ändringar i kyrkobyggnaden eller kyrkorummet.

För att vara valbar till församlingsrådet ska du:

- vara medlem i Svenska kyrkan

- vara döpt (Även den som inte är döpt kan nomineras om du är eller har varit förtroendevald i Svenska kyrkan)

- fylla 18 år senast den 6 december 2018.

- vara folkbokförd i en församling i pastoratet.

- inte vara anställd i pastoratet och som på grund av dina uppgifter har en ledande ställning bland de anställda.

Du kan inte bli vald till två församlingsråd.

För att ha rätt att nominera någon ska du:

- ha fyllt 16 år då nomineringen görs

- vara medlem i Svenska kyrkan

- vara folkbokförd i församlingen vars församlingsråd du nominerar till. Du kan också nominera någon som bor i en annan församling till ditt församlingsråd om du vill.

Svenska kyrkan i Haninge

Svenska kyrkan i Haninge kommer från 2018 att bestå av tre församlingar - Österhaninge, Dalarö-Ornö-Utö och Västerhaninge-Muskö församlingar som tillsammans bildar Haninge pastorat.

   
   

Österhaninge Församling • Besöksadress: Runstensvägen 14, 136 38 Handen • Postadress: Box 113, 136 22 Haninge • Tel vx 08-555 670 00

Tillbaka till toppen