Österhaninge Församling

Kortfakta inför vigseln

Den kyrkliga vigseln är en gudstjänst där två människors kärlek och vilja att

dela livet med varandra får ett synligt uttryck och vi ber om Guds välsignelse

över äktenskapet. Vigselgudstjänsten uttrycker också Guds stora kärlek till

oss människor. Den djupa kärlek som bär allt och uthärdar allt.

Inför vigseln

Ni ansöker om hindersprövning hos Skatteverket eftersom vigseln inte bara är en gudstjänst utan också en juridiskt bindande akt. Vigsel kan inte ske utan dessa handlingar.

Ni får ett hindersprövningsintyg och ett vigselintyg som ni lämnar till vår expedition eller vigselprästen.

Kostnad

Det kostar inget att vigas i någon av våra kyrkor om minst en av parterna tillhör Svenska kyrkan, oavsett om man bor i församlingen eller ej.

Fyra kyrkor

I Österhaninge församling finns fyra kyrkor med olika karaktär och storlek:

Kyrka

Sittplatser

Österhaninge kyrka

150

S:t Eskils kyrka

210

Jordbro kyrka

  80

Vendelsö kyrka

  80

Informationsträff

Varje vår bjuder församlingen in till

informationsträff om vigselgudstjänst,

där bl.a. tillfälle ges att ta del av både

psalmer och instrumentalmusik som

lämpar sig väl för vigsel.

Vigselsamtal

Ni blir kontaktade av er vigselpräst i

god tid före vigseln och ni bokar tid för

ett vigselsamtal. I det samtalet får ni tillfälle att reflektera kring vigseln och vad den betyder för er. Ni går också

igenom ritualer, psalmer, musik mm inför vigseln. Vigselgudstjänsten har en fast struktur, men vissa delar kan ni anpassa efter egna önskemål.

Brudkrona

Vid en deposition av 500 kr kan en brudkrona lånas av församlingen. Summan återfås efter återlämnandet.

Musik

Det finns en rik skatt av musik skriven

för bröllop – ta gärna kontakt med

kyrkomusikern för tips.

Stort eller enkelt

En vigsel i Svenska kyrkan kräver inga särskilda arrangemang i form av

blommor och särskilda utsmyckningar,

speciella kläder med mera.

Den kan firas med stor prakt eller i enkelhet – vigselns innebörd, liksom den grundläggande ordningen för gudstjänsten, är densamma.

Gudstjänstordning

Svenska kyrkans gudstjänstordning för

vigsel finns med i den bakre delen av de flesta utgåvor av Svenska psalmboken. Se även här

Kyrklig välsignelse

Ni som redan vigt er borgerligt eller i en annan kyrka, kanske i ett annat land, kan få en kyrklig välsignelse. Utformningen kommer ni överens om med församlingens präst och musiker.

Bokning av vigsel/välsignelse

För bokning av vigsel/välsignelse, kontakta vx. 08-555 670 00.

läs mer om

   
   

Österhaninge Församling • Besöksadress: Runstensvägen 14, 136 38 Handen • Postadress: Box 113, 136 22 Haninge • Tel vx 08-555 670 00

Tillbaka till toppen