Österhaninge Församling

Kyrkfönstret

kyrkfonster-vo-ka.jpg

"Det nya kyrkfönstret förstärker ytterligare Vendelsö kyrkas identitet som kyrka. Ett rosettfönster som detta har en given plats i den kyrkohistoriska arkitekturen. Inifrån kommer denna glasmålning verkligen till sin rätt. En sinnebild för den mänskliga kyrkan. Det är den inre prydnaden som är det viktiga och den som består."

Per Hilmer Larsson, distriktspräst i Vendelsö kyrka

linje-prickad_715.png

Bosse Falk delger oss här nedan
sina egna tankar kring skapandet av kyrkfönstret.

Människan är sökare. Det är vi alla. I någon mening. De flesta av oss söker en sanning, en grund som man också kan kalla trygghet, som ger oss stabilitet och mening i vår vanligen förvirrade värld. Vi kan söka Gud eller söka en insikt. I den kristna traditionen söker vi Gud någonstans utanför och bortom oss själva. I himmelen kanske. Inom buddhismen såväl som inom den gnostiska rörelsen, vilken har sina tidigaste rötter i de österländska världsförklaringarna, söker och sökte mäniskan efter sanningen inom sig själv för att nå vishet.

Dessa tankar har varit utgångspunkten för mig när jag började fundera över rundfönstrets idémässiga innehåll och form. Fönstrets centrala del domineras av en mandorlaform vilken är en förkristen symbol för det kvinnliga. Den är genombruten av två röda pilar där den ena är riktad från vårt inre mot ett mål utanför oss, mot Gud. Den andra pilen pekar mot vårt egna jag, mot vår inre sanning. Två riktningar för sökandet och samtidigt symbolen för två broar som förenas i avsikten att finna målet för vår längtan.

Bosse Falk, Nov 2006

Bosse-Falk-och-kyrkfonstret.jpg

Bosse Falk, konstnären bakom glasmålningen till Vendelsö kyrkas rosettfönster ovanför entrén har även skapat korfönstret i S:t Eskils kyrka i Handen.

   
   

Österhaninge Församling • Besöksadress: Runstensvägen 14, 136 38 Handen • Postadress: Box 113, 136 22 Haninge • Tel vx 08-555 670 00

Tillbaka till toppen