Österhaninge Församling

Medlemskap

Tillsammans är vi Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som välkomnar alla som söker sig hit - troende, sökare eller tvivlare, medlem eller icke medlem – kyrkan är öppen för alla. Som medlem i Svenska kyrkan stödjer du verksamheten lokalt där du bor, det vill säga i din församling. Svenska kyrkan är demokratiskt uppbyggd och beroende av människors engagemang. Alla kan vara med och påverka och det finns rum för många olika sätt att vara aktiv och delta.

Vi vill vara en välkomnande och öppen kyrka där människor växer, möts i kärlek och varsamhet. En plats där själen får ro.

Mur-715.jpg


Sju skäl att vara medlem i Svenska kyrkan

Vigsel-3.jpg Kryckan2.jpg Ljusglob-300-px.jpg

1. Livets stora händelser

Vi människor har behov av riter och att uppmärksamma högtider. I Svenska kyrkan finns lång erfarenhet av att välkomna det nya barnet, att erbjuda tonåringar ett tillfälle att få brottas med frågor om vem man är och vad man tror på, att bekräfta kärleken till den man älskar och att få ta farväl när en anhörig eller nära vän gått bort.

Dop, konfirmation, vigsel och begravning - alla dessa tillfällen markerar en övergång till något nytt och då är det naturligt för kyrkan att finnas med.

 

2. Solidaritet - medmänsklighet

Svenska kyrkan arbetar utifrån att alla människor är lika mycket värda oavsett kön, ålder, sexuell läggning, trosuppfattning och hur mycket pengar man har. I församlingen finns ett omfattande socialt arbete, bland annat genom Kryckan - Österhaninge församlings mötesplats för ensamma, hemlösa och utsatta. Svenska kyrkan ger möjligheten att få någon att tala med.

Svenska kyrkan i utlandet finns också runt om i världen till stöd för turister, studenter och bofasta utlandssvenskar. Genom att vara med i Svenska kyrkan bidrar du till att både du och andra kan ta del av detta sociala arbete.

3. En plats för eftertanke

Kanske känner du en längtan inom dig efter något mer än vardagen? En förhoppning om att det ska finnas en djupare mening i allt?

Svenska kyrkan ger rum för möten med Gud och plats för eftertanke, tro och engagemang. Oavsett om du ser dig som troende, sökare eller tvivlare så finns Svenska kyrkan för att dela dina och andras funderingar kring livet, döden, glädjen och sorgen.

Svenska kyrkan erbjuder ett sammanhang där vi får träffa varandra och där vi får möta Gud – en Gud som befriar och bär.

barn-4-st.jpg Barnkor-vo-300-px.jpg Oh-kyrka-2.jpg

4. Barn och ungdomar

”Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in”, säger Jesus i Markusevangeliet. För Jesus är barnet viktigt och värdefullt och framstår till och med som en förebild.

Svenska kyrkan arbetar för att sätta barnen i främsta rummet. Barn är självständiga personer och måste därför få möjlighet och tillfälle att uttrycka sin tro på sina egna villkor. De upplevelser som barnen får i kyrkans verksamhet har stor betydelse för hela livet. Som medlem i Svenska kyrkan är du med och bidrar till att många barn och unga får meningsfulla sysslor i sina liv.

5. Kultur, musik och körer

Svenska kyrkan är en av de största kulturinstitutionerna i samhället. Med sina många rum och miljöer är kyrkan en omistlig del av vårt gemensamma kulturarv. Valven, konsten och kyrkogårdarna bjuder på rika kulturupplevelser på de mest oväntade platser i landet.

I Svenska kyrkan kan du sjunga i kör, spela instrument eller gå på konsert. Svenska kyrkan är en av Sveriges största arrangörer av musikevenemang. Över 100 000 människor i alla åldrar sjunger i någon av Svenska kyrkans körer.

6. Kyrkobyggnaderna –
historiska landmärken

Över hela Sverige finns närmare 3 400 kyrkobyggnader, kapell och bönhus som hör till Svenska kyrkan. Kyrkobyggnaden är full av historia. Föremål av olika slag och tillsynes obetydliga detaljer rymmer berättelser. På många håll fungerar kyrkan som ett historiskt landmärke som har en särskild plats i människors hjärtan. Kyrkobyggnaden är också uppskattad av många som en tyst avskild plats för egna tankar. Som medlem i Svenska kyrkan bidrar du till vårdandet av landets kyrkor och till möjligheten att hålla dem öppna.

samtal2.jpg pojke-dam300-px.jpg Groddar.jpg

7. Olyckor, kriser och katastrofer

Svenska kyrkan samarbetar med samhällets övriga krisberedskap vid större olyckor. Erfarenheten att möta människor i sorg och kris är till stor nytta och den öppna kyrkan blir en stilla plats för tankar och en mötesplats för sörjande. Tack vare ett världsomspännande samarbete med andra kyrkor och organisationer arbetar också Svenska kyrkan för att hjälpa till vid naturkatastrofer eller i krigshärjade områden med människor på flykt.

Att bli medlem

Vid olika tidpunkter i livet har du själv behov av kyrkans verksamhet, vid andra tider är det någon annan som får hjälp tack vare ditt medlemskap.

De flesta blir medlemmar i Svenska kyrkan genom dopet. Om du är döpt i ett annat kristet samfund behövs inget nytt dop.

Blanketter för inträde

Ta kontakt med oss om du vill bli medlem eller om du som vårdnadshavare vill att ditt barn ska bli medlem. Tel. 08-555 670 00.
Barn över tolv år ska själva ge sitt samtycke. Ladda ner pdf-blanketter via länkarna nedan.
Skriv under ansökan innan den lämnas/skickas in.

   
   
   

Österhaninge Församling • Besöksadress: Runstensvägen 14, 136 38 Handen • Postadress: Box 113, 136 22 Haninge • Tel vx 08-555 670 00

Tillbaka till toppen