Österhaninge Församling

 Österhaningesalen

Ceremonilokalen-1.jpg Ceremonilokalen-2b.jpg
Ceremonilokalen-5.jpg Ceremonilokalen-3.jpg

En strimma av hopp

Byggnaden är formad som ett uppochnervänt skrov, ett strandat skepp. Formen kan också liknas vid kupade händer som vill skydda. 

I det stora rummet med ca 6 meter i takhöjd öppnar sig stora glaspartier med utsikt över den vackra dalgången. Som fokus finns ett smalt fönster som arkitekterna kallat ”en strimma av hopp.

Österhaningesalen skall kunna användas för begravningar av alla oavsett religiös tillhörighet. Tidigare har inte någon sådan konfessionslös lokal funnits inom församlingen.

Alla folkbokförda som betalar begravningsavgift har lagstadgad rätt till en värdig lokal för begravning oavsett tro eller om man vill ha en helt borgerlig begravning.

Den nya ceremonilokalen är neutral och saknar religiösa symboler men är ritad för att härbärgera de många gånger svåraste stunderna i en människas liv, att ta farväl av en älskad människa.

Lokalen kan möbleras på olika sätt och det finns många möjligheter för personligt utformade begravningsakter, både religiösa och icke religiösa. Lokalen kan även hyras för andra ändamål.

Österhaningesalen

Besöksadress
Österhaninge begravningsplats

Västra infarten

Klockarlötsvägen 14B

137 95 Österhaninge

Bokning

Begravning i Svenska kyrkans ordning

vx.08-555 670 00

Bokningsförfrågan

Borgerlig begravning
och övriga bokningar

Kyrkogårdsförvaltningen

Marja-Leena Poutiainen
08-555 670 02

Uthyrning

Österhaningesalen kan användas även för andra ändamål än begravningsceremonier.

Kostnad halvdag: 3000 kr

Kostnad heldag: 4500 kr

Kontakta Marja-Leena Poutiainen
08-555 670 02

linje-prickad_205.png

Naturen inspirationskälla

Byggnaden är formad efter platsens naturliga förutsättningar, inspirationskälla är naturen närmast utanför och skärgården.

Byggnaden är relativt sluten mot entrésidan där det finns en omfamnande förgård med ett vattenspel och grönska där man kan dröja kvar före och efter begravningen. Takkonstruktionen är limträ. Fasaden är i grått trä med takspån på vissa delar. Det finns ett släktskap med Österhaninge kyrkas torn. 

Belysningen består av stora lampor i form av moln. Väggarna är klädda i vitmålat trä och golvet är kalksten med olika ytbehandling.

Byggnaden invigdes 9 okt 2012.

Arkitekt; Åsa Flarup-Källmark
(A-sidans arkitektkontor), landskapsarkitekt; Monica Sandberg (Landskapsgruppen)
och Bengt Krusemo (Bjerking AB)

linje-prickad_205.png

   
   

Österhaninge Församling • Besöksadress: Runstensvägen 14, 136 38 Handen • Postadress: Box 113, 136 22 Haninge • Tel vx 08-555 670 00

Tillbaka till toppen