Österhaninge Församling

Ordning för vigselgudstjänst

i Österhaninge församling

Inledning

Ingångsmusiken (Orgel, piano eller instrument) ljuder och församlingen står upp. Dörrarna öppnas och brudparet börjar sitt intåg.

Om marskalkar medverkar går en marskalk till höger och en till vänster i mittgången. Därefter kommer eventuella brudnäbbar. Sedan kommer brudparet med bruden till vänster och brudgummen till höger. Medverkar tärnor och marskalkar går tärnorna bakom bruden och marskalkarna bakom brudgummen.

Framför altaret stannar bröllopsföljet och bildar en halvcirkel i koret.

Psalm

(Lovprisning)

Inledningsord

Prästen: I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte är vi samlade till vigsel mellan er två, NN och NN. Vi är här för att be om välsignelse över er och för att dela er glädje.

Prästen fortsätter med ett av följande alternativ:

Äktenskapet är en Guds gåva, instiftat till samhällets bestånd, till människors hjälp och glädje, till inbördes stöd och fördjupad samhörighet i mörka och ljusa dagar. Att leva som man och hustru är att leva i förtroende och kärlek, att ha ansvar för varandra och hemmet, (och tillsammans ta emot och fostra sina barn) och att troget stå vid varandras sida.

eller

Äktenskapet är ett heligt förbund förordnat och välsignat av Gud, himmelens och jordens skapare.

Det är äktenskapets mening att ge vidare den kärlek som är av Gud. Därför är det er uppgift att älska och ära varandra. Gemensamt skall ni ha ansvar för ert hem (och för barnens kristna fostran). Man och hustru skall trofast stå vid varandras sida,i glädje och sorg, i ljusa och mörka dagar. Ni får hämta kraft i bön och gudstjänst, i Guds ord och sakrament. Den rikedom som ligger i äktenskapet är stor. Där man och hustru lever i Guds förlåtelse får de hjälp att förstå och förlåta varandra. Så kan äktenskapet förverkligas efter Guds vilja.

Bibelläsning

Frågorna

Prästen frågar brudgum respektive brud: Inför Gud och i denna församlings (dessa vittnens) närvaro frågar jag dig, NN: Vill du ta NN till din hustru/man och älska henne/honom i nöd och lust?

Brudgum/Brud svarar: Ja.

Bön över ringen/ringarna

Brudparet ger prästen ringen/ringarna

O Gud, du som är alltings skapare och Herre, välsigna NN och NN i deras äktenskap. Låt denna ring för dem vara tecknet på deras löften om ömsesidig kärlek och trohet. Genom Jesus Kristus, din Son vår Herre. Amen.

Prästen återlämnar ringen/ringarna

Löftena och ringväxlingen

Dessa löften, med respektive utan förestavande, används, eller också kan löftena formuleras fritt av brudparet i samråd med prästen. De skall ge uttryck åt brudgummens och brudens vilja att älska varandra i nöd och lust tills döden skiljer dem åt.

Prästen: Låt nu denna församling (dessa vittnen) höra era löften.

Prästen förestavar löftet för brudgum respektive brud.

Jag, NN,/

tar dig, NN,/

nu till min hustru (man)/

att dela glädje och sorg med dig/

och vara dig trogen/

tills döden skiljer oss åt./

eller

NN, jag vill älska dig,/

dela glädje och sorg med dig/

och vara dig trogen/

tills döden skiljer oss åt/

Ringväxlingen äger rum.

Tillkännagivandet

Prästen: Ni har nu ingått äktenskap med varandra och bekräftat detta inför Gud och denna församling (dessa vittnen). Ni är nu man och hustru. Må Herren vara med er och leda er i sin sanning nu och alltid.

Psalm

Förbön

Prästen eller någon/några av brudparets vänner ber en i kyrkohandboken formulerad eller fritt formulerad förbön. Brudparet knäfaller från detta moment till Välsignelsen.

Herrens bön

Välsignelsen

Om prästen håller ett vigseltal kan detta lämpligen ske här eller efter sista psalmen. Vigselbeviset kan överlämnas i samband med vigseltalet.

Psalm

Eventuell solosång/musikstycke

Brudparet vänder sig mot varandra och sedan helt om och blir stående mot församlingen.

Avslutning

Utgångsmusiken (orgel, piano eller instrument) ljuder och församlingen står upp medan brudparet med följe tågar ur kyrkan. Bruden går på mannens högra sida, men fortfarande på den vänstra sidan i kyrkan. Efter att brudparet kommit ut från kyrkan är det lyckönskningar utanför kyrkan.

Bra att veta

Psalmerna sjungs gemensamt och ackompanjeras av orgel, piano eller annat instrument. Vigselgudstjänsten kan kompletteras med solosång/ instrumentalmusik.

Vigseltal hålls av prästen mot slutet av vigselakten. Prästen tar kontakt med brudparet i god tid före vigseln för vigselsamtal och det är viktigt att

samråd sker med präst och kyrkomusiker före ev. tryckning av vigselprogram.

Bokning av vigsel/välsignelse

För bokning av vigsel/välsignelse, kontakta vx. telefon 08-555 670 00.

läs mer om

   
   

Österhaninge Församling • Besöksadress: Runstensvägen 14, 136 38 Handen • Postadress: Box 113, 136 22 Haninge • Tel vx 08-555 670 00

Tillbaka till toppen