Österhaninge Församling
dopKyrkoval_2017-d.png

Alla har möjlighet att påverka genom att rösta i kyrkovalet.

Din röst påverkar hur Svenska kyrkan styrs lokalt, regionalt och nationellt. Det lokala kyrkovalet väljer kyrkofullmäktige som i sin tur väljer ett nytt kyrkoråd. För att få rösta ska du ha fyllt 16 år senast på valdagen, vara medlem i Svenska kyrkan och folkbokförd i Sverige.

Så styrs församligen

Svenska kyrkan har en demokratiskt uppbyggd organisation som innebär att alla medlemmar har möjlighet att påverka. I kyrkovalet som hålls vart fjärde år kan du rösta i tre val; kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Kyrkovalet är 17 sep 2017.


Nomineringsgrupper

I riksdagsval röstar man på partier, i kyrkovalet röstar man på nomineringsgrupper. Antingen stödjer man en befintlig grupp eller skapar en egen grupp som vill lyfta fram och prioritera andra frågor.

2017 ställer följande nomineringsgrupper upp för val till kyrkofullmäktige i Haninge pastorat:


Borgerligt alternativ

FOG - Församlingsbor och Gemenskap

Socialdemokraterna

ELS - En lokal kyrka i skärgårdskommunen

Frimodig kyrka

Sverigedemokraterna

​Läs mer om

Kyrkovalet (Svenska kyrkan)

Vill du veta mer:

Kontakta församlingen 08-555 670 00
eller Stockholms stift 08-508 940 00

linje-prickad_960.png

Haninge pastorat bildas

Fr o m 1 januari 2018 bildar de tre församlingarna Österhaninge, Dalarö-Ornö-Utö och Västerhaninge-Muskö ett pastorat. I kyrkovalet 17 september 2017 röstar du därför till kyrkofullmäktige i Haninge pastorat istället för till din församling.

Pastoratet kommer att ha 85 000 invånare, varav 45 000 kyrkotillhöriga. Det blir Stockholms stifts andra största ekonomiska enhet, efter Huddinge pastorat sett till antalet kyrkotillhöriga och stiftets fjärde största ekonomiska enhet sett till folkmängden.

Pastoratets organisation

Kyrkorådet fungerar som pastoratets styrelse och som verkställande organ för kyrkofullmäktige. Kyrkofullmäktiges uppgift är att besluta om mål och riktlinjer för verksamheten i pastoratet, besluta om budget, kyrkoavgift och andra ekonomiska frågor. Ytterst är det på fullmäktiges (och därmed församlingsmedlemmarnas) uppdrag som kyrkorådet, andra beslutande organ och anställda fattar beslut i olika frågor.

Österhaninge församlings uppgift och verksamhet t. o. m. dec 2017

Läs mer om Svenska kyrkans organisation

linje-prickad_960.png
kyrkoval.jpg

Kyrkovalet i Haninge

Du som är röstberättigad får ditt röstkort omkring 30/8. Där finns uppgifter om vilken vallokal du ska rösta i och vilka val du har rätt att rösta till. Det finns också möjlighet att förtidsrösta.

Alternativa röstningslokaler på valdagen 17 september

I dessa två lokaler kan du rösta på valdagen i Haninge om du tillhör en församling på annan ort:

S:t Eskils kyrka kl 9-11, 12-16

Västerhaninge församlingshus kl 9-11 och 12-16

Som alternativ till vallokalen som anges på ditt röstkort, finns också dessa alternativa röstningslokaler som ligger närmare dig som bor på Utö, Ornö eller i Vega:

Utö kyrka kl 9-11, Ornö församlingshem kl 9-11

Måsöskolan, Vega kl 12-16

Förtidsröstning

S:t Eskils kyrka

Måndag - lördag 4-9/9, 11-16/9 kl 11-15

Onsdag 6/9, tisdag 12/9, även kl 17-20

Västerhaninge församlingshus

Måndag - lördag 4-9/9, 11-16/9 kl 11-15

Onsdag 6/9, tisdag 12/9, även kl 17-20

Gammelgården, Dalarö

Måndag - lördag 4-9/9, 11-16/9 kl 11-15

linje-prickad_960.png

Jan-Andersson.jpg

Allas lika rätt till värde

Jag tycker att det är viktigt att stödja en utveckling mot ett välfärdssamhälle åt alla. Svenska kyrkan är en viktig del i detta samhälle. Kyrkan ska vara en öppen och demokratisk folkkyrka som är tillgänglig för alla som vill komma till kyrkan.

Jag vill bidra med kunskap, engagemang och framtidstro i Svenska kyrkan. Mina värderingar stämmer mycket väl överens med kyrkans värderingar. Det handlar om att sätta människors behov i centrum, allas lika rätt till värde och att bidra till gemenskap och utveckling för människor.

Jan Andersson, kyrkorådets ordförande

Att vara förtroendevald

Förtroendevalda väljs i kyrkovalet till att vara delaktiga, ta ansvar och vara med och utveckla helheten i Svenska kyrkan. De redan aktiva berättar här om sina erfarenheter. Läs mer

Petri-Salonen-125-px.jpg Sten-Toll-125-px.jpg Elving-Brask-125-px-2.jpg

Petri Salonen

Sten Toll

Elving Brask

   
   

Österhaninge Församling • Besöksadress: Runstensvägen 14, 136 38 Handen • Postadress: Box 113, 136 22 Haninge • Tel vx 08-555 670 00

Tillbaka till toppen