Österhaninge Församling
dopKyrkoval_2017-d.png

kyrkoval.jpg

Kyrkovalet i Haninge

Valresultatet för Haninge pastorat är klart!
Tack till dig som gjort din röst hörd i årets kyrkoval!
I det lokala valet gick rösterna till kyrkofullmäktige i Haninge pastorat. Här bestäms ramarna för den verksamhet som finns nära dig. Eftersom det är första gången man kunde rösta till Haninge pastorat finns inga tidigare siffror att jämföra med. Se valresultatet här

kyrkoval.jpg

Församlingsråd

Nu kan du vara med och nominera ledamöter till församlingsråd i Österhaninge församling: S:t Eskils kyrka i Handen, söndag 19/11 vid kyrkkaffet efter gudstjänsten kl 11. Församlingsrådet är ett förtroendemannaråd och finns till för att säkerställa att församlingen har inflytande i frågor som rör kyrkan och gudstjänstlivet. I december beslutar kyrkofullmäktige om vilka ledamöter som ska ingå. Läs mer

Så styrs församligen

Svenska kyrkan har en demokratiskt uppbyggd organisation som innebär att alla medlemmar har möjlighet att påverka. I kyrkovalet som hålls vart fjärde år kan du rösta i tre val; kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomötet. För att få rösta ska du ha fyllt 16 år senast på valdagen, vara medlem i Svenska kyrkan och folkbokförd i Sverige.
Kyrkovalet var senast 17 sep 2017.


Nomineringsgrupper

I riksdagsval röstar man på partier, i kyrkovalet röstar man på nomineringsgrupper. Antingen stödjer man en befintlig grupp eller skapar en egen grupp som vill lyfta fram och prioritera andra frågor.

Nomineringsgrupperna som ställde upp 2017 för val till kyrkofullmäktige i Haninge pastorat:


Borgerligt alternativ

FOG - Församlingsbor och Gemenskap

Socialdemokraterna

ELS - En lokal kyrka i skärgårdskommunen

Frimodig kyrka

Sverigedemokraterna

​Läs mer om

Kyrkovalet (Svenska kyrkan)

Vill du veta mer:

Kontakta församlingen 08-555 670 00
eller Stockholms stift 08-508 940 00

linje-prickad_960.png

Haninge pastorat bildas 1 januari 2018

Fr o m 1 januari 2018 bildar de tre församlingarna Österhaninge, Dalarö-Ornö-Utö och Västerhaninge-Muskö ett pastorat. I kyrkovalet 17 september 2017 gick därför rösterna till kyrkofullmäktige i Haninge pastorat istället för  församlingen.

Pastoratet kommer att ha 85 000 invånare, varav 45 000 kyrkotillhöriga. Det blir Stockholms stifts andra största ekonomiska enhet, efter Huddinge pastorat, sett till antalet kyrkotillhöriga och stiftets fjärde största ekonomiska enhet sett till folkmängden.

Pastoratets organisation

Kyrkorådet fungerar som pastoratets styrelse och som verkställande organ för kyrkofullmäktige. Kyrkofullmäktiges uppgift är att besluta om mål och riktlinjer för verksamheten i pastoratet, besluta om budget, kyrkoavgift och andra ekonomiska frågor. Ytterst är det på fullmäktiges (och därmed församlingsmedlemmarnas) uppdrag som kyrkorådet, andra beslutande organ och anställda fattar beslut i olika frågor.

Österhaninge församlings uppgift och verksamhet t. o. m. dec 2017

Läs mer om Svenska kyrkans organisation

linje-prickad_960.png

Jan-Andersson.jpg

Allas lika rätt till värde

Jag tycker att det är viktigt att stödja en utveckling mot ett välfärdssamhälle åt alla. Svenska kyrkan är en viktig del i detta samhälle. Kyrkan ska vara en öppen och demokratisk folkkyrka som är tillgänglig för alla som vill komma till kyrkan.

Jag vill bidra med kunskap, engagemang och framtidstro i Svenska kyrkan. Mina värderingar stämmer mycket väl överens med kyrkans värderingar. Det handlar om att sätta människors behov i centrum, allas lika rätt till värde och att bidra till gemenskap och utveckling för människor.

Jan Andersson, kyrkorådets ordförande

Att vara förtroendevald

Förtroendevalda väljs i kyrkovalet till att vara delaktiga, ta ansvar och vara med och utveckla helheten i Svenska kyrkan. De redan aktiva berättar här om sina erfarenheter. Läs mer

Petri-Salonen-125-px.jpg Sten-Toll-125-px.jpg Elving-Brask-125-px-2.jpg

Petri Salonen

Sten Toll

Elving Brask

   
   

Österhaninge Församling • Besöksadress: Runstensvägen 14, 136 38 Handen • Postadress: Box 113, 136 22 Haninge • Tel vx 08-555 670 00

Tillbaka till toppen