Österhaninge Församling

Stipendier

Österhaninge församlings skolsamstiftelse

Styrelsen för Österhaninge församlings skolsamstiftelse delar ut stipendier för vidareutbildning till f.d. elever som fullgjort sin skolplikt inom Österhaninge församling.

Stipendiaterna ska ha tagit initiativ till att vilja bidra med ökad kompetens i världen för att göra den litet bättre, vackrare, visare och mänskligare. En formulering som ligger nära den ursprungliga stiftaren av fonden, Anna Wallin, som inrättade en fond för begåvade elever vid f. d. Österhaninge kyrkskola.

Styrelsen består av kyrkoherde Krister Stenberg, ordförande. Övriga ledamöter är Elving Brask, Britt Stering och Karin Öberg.

_10_dsc0031-2.jpg

Stipendiater 2013

Stipendiat-Robin-Petersson.jpg

Stipendiat-Lotta-Bjorkqvist.jpg Stipendiat-Samuel-Storsteinnes.jpg

Robin Petersson, 22 år från Vendelsö har studerat arkitektur vid Lunds tekniska högskola i tre år. Under förra sommaren praktiserade han på ett arkitektkontor i Paris och påbörjade därefter en längre praktik på Mikou design studio, också i Paris.
- Bra arkitektur handlar om att tillämpa innovativa idéer om mänskligt socialt beteende, gröna lösningar och estetiska värden i en byggnad eller stad med målet att förbättra det urbana livet. Jag vill vara med och forma framtidens städer, säger Robin.
Stipendiet vill han använda för att kunna fullgöra sin praktik i Paris.

Lotta Björkqvist 19 år, berättar att musiken alltid varit en stor del av hennes liv. Hon började tidigt spela piano och sjunga. Hon har gått på Fredrika Bremers gymnasium med inriktning mot samhälle och turism. Efter gymnasiet gick hon på Ågesta folkhögskolas musiklinje, där hon också ledde skolkören. Nu går hon på Sjöviks folkhögskola med inriktning vokalensemble.
- Målet för mig är att få jobba inom musik. Jag vill bli lärare och få andra att uppleva samma glädje som jag får av musiken. Jag vill inspirera människor runt mig att få uttrycka sig med hjälp av musik. Jag brinner särskilt för att människor med funktionsnedsättning ska få upptäcka musikens kraft. Stipendiet kommer att användas till utrustning som behövs i musikutbildningen.

Samuel Storsteinnes, 17 år, har gått på Vendelsömalmsskolan; först i den vanliga skolan, senare på deras Aspergersenhet. Han har Tourettes syndrom som är en neuropsykologisk funktionsnedsättning. Nu går Samuel på Berga Naturbruksgymnasium, ett naturbruksprogram med inriktning på häst. Han berättar att han inte skulle klara att gå på ett vanligt gymnasium, men trivs med och är bra med djur. Samuel hoppas kunna jobba på en hästgård i framtiden, gärna i Haninge.

För att klara skolan behöver Samuel bo på internat, vilket är kostsamt. Med stipendiet vill han finansiera sitt uppehälle under studierna.

Stipendieutdelning

Utdelning ur Österhaninge församlings skolsamstiftelse görs utifrån fondens tillväxt.
När styrelsen beslutar om utdelning annonseras det normalt här på sidan samt i lokaltidningen Mitt i Haninge, vanligtvis under hösten. Fonden gjorde senast utdelning hösten 2013. Nästa utdelning sker under 2017.

Stipendium får sökas av personer som gått i grundskola inom Österhaninge församling och fullgjort sin skolgång. Stipendiet skall användas för vidareutbildning alternativt fortbildning.


Sökande skriver och berättar om sig själva och sina studiemål och bifogar avgångsbetyg och annan dokumentation som denne vill åberopa. Upplysningar lämnas av Kanslichef Kerstin Abelsson tel. 08-555 670 41.


Ansökan

Utdelning kommer att ske 2017. Ansökan lämnas/skickas undertecknad senast 31 augusti 2017 till Österhaninge församling,
Box 113, 136 22 Haninge.

/ Stipendienämnden

   
   

Österhaninge Församling • Besöksadress: Runstensvägen 14, 136 38 Handen • Postadress: Box 113, 136 22 Haninge • Tel vx 08-555 670 00

Tillbaka till toppen