Österhaninge Församling
Vigsel.jpg

Vigsel / Välsignelse

Äktenskapet är ett naturligt steg för två personer som älskar varandra och vill leva tillsammans. Att gifta sig innebär att sätta in kärleken till varandra i ett större sammanhang. Den kyrkliga vigseln präglas av den kristna uppfattningen att äktenskapet är en Guds gåva och ett heligt förbund. I Bibeln står det att "Gud är kärleken." Och Guds kärlek är Bibelns starkaste tema. Den obegripliga kärlek som bär allt och uthärdar allt.

Ett löfte för framtiden

Löftena i vigseln handlar inte i första hand om känslor, utan är en bekräftelse på bådas gemensamma vilja att dela resten av sitt liv med varandra. Att vigas i kyrkan med bön, psalmsång och Guds välsignelse innebär ett löfte om att det vigda paret inte står ensamma inför framtiden. Gud som är kärleken är också med i det som blir svårt och i det vi kallar för lycka.

Bokning av vigsel/välsignelse

För bokning av vigsel/välsignelse,
ring 08-555 670 00.

läs mer om

linje-prickad_960.png

brudgum.jpg brudgum.jpg

Vigselbevis-2.jpg

Helhjärtat ja!

Kärleken är grunden i kristendomen.

I Paulus första brev till Johannes står: "Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom / henne."

Detta är ett förhållningssätt till livet, som vill föra med sig en omsorg om allt - vår omvärld, våra medmänniskor och vår familj. Kärleken är början på allt gott.

Man behöver inte vara troende för att kunna hålla med om att kärleken till en annan människa känns som att snudda vid något himmelskt. Rent av gudomligt. I en kyrklig vigsel/välsignelse är detta kärnan, att räkna med Guds närvaro och delaktighet i ett gemensamt liv. En påminnelse om närvaron av den kärlek som aldrig dör.

Ett viljestarkt löfte

"Jag vill älska dig,
dela glädje och sorg med dig och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt."

"Stark som döden är kärleken,
lidelsen obeveklig som graven.
Dess pilar är flammande eld,
en ljungande låga.
Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken, floder kan inte svepa bort den."

Höga visan 8: 6-7

Vad kostar det?

För den som är medlem i Svenska kyrkan är det alltid gratis med en kyrklig vigsel om minst en av parterna tillhör Svenska kyrkan, oavsett om man bor i församlingen eller ej. Varken präst, organist, kyrka eller vaktmästare kostar något. Det som kan kosta är extra musik eller en sångsolist. Är ingen av parterna medlem i Svenska kyrkan får församlingen ta ut en avgift för vigselgudstjänsten.

linje-prickad_205.png

Kyrklig välsignelse

Har ni redan vigt er borgerligt eller i en annan kyrka, kanske i ett annat land, kan ni ändå få en kyrklig välsignelse. Ceremonin är väldigt lik vigselgudstjänsten, men den har ingen betydelse i lagens mening. I en välsignelsegudstjänst kan man bekräfta sina löften till varandra. Utformningen kommer ni överens om med församlingens präst och musiker.

   
   

Österhaninge Församling • Besöksadress: Runstensvägen 14, 136 38 Handen • Postadress: Box 113, 136 22 Haninge • Tel vx 08-555 670 00

Tillbaka till toppen