Österhaninge Församling

Lediga jobb

Den 1 januari 2018 bildas Haninge pastorat.
I pastoratet ingår Dalarö-Ornö-Utö församling, Västerhaninge-Muskö församling och  Österhaninge församling.

Pastoratet ligger söder om Stockholm och utgör  en kreativ miljö där storstad möter landsbygd och där olika kulturer möts. Vi vill utveckla kyrkan till en mötesplats och kraftkälla mitt i människors vardag. I pastoratet bor 86 000 människor varav 45 000 är medlemmar i Svenska kyrkan.

Inom kyrkan finns många spännande arbetsuppgifter och många yrken representerade. Församlingens huvuduppgift finns inom områdena gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. I gudstjänsten är flera yrkesgrupper inblandade liksom vid dop, vigslar och begravningar. Det finns barn- och ungdomsgrupper, körer och konserter, studiecirklar och samtalsgrupper, skol- och fritidsverksamhet. Församlingen har också ett stort socialt arbete och som stöd för det utåtriktade arbetet finns tjänster för administration och information.

Barbro-barn.jpg

Lediga tjänster

   

Dalarö-Ornö-Utö, Västerhaninge-Muskö och Österhaninge församlingar bildar tillsammans Haninge pastorat från och med 1/1 2018. Haninge pastorat söder om Stockholm utgör en kreativ miljö där storstad möter landsbygd och där olika kulturer möts. Var med och utveckla kyrkorna till en mötesplats och kraftkälla mitt i människors vardag. I Haninge bor 86 000 människor varav 45 000 är medlemmar i Svenska kyrkan. Framtiden bor hos oss – ett stort, nytt, spännande pastorat i utveckling söker


Biträdande kyrkoherde

Organisationen i det nya pastoratet har formats utifrån målet att församlingarna ska vara starka tillsammans med lokal prägel. Gudstjänst-musik, undervisning, diakoni-mission och service-administration är grundstenarna i det församlingsvårdande arbetet. Var och en av dessa leds av en chef inom sitt område. Biträdande kyrkoherde kommer att utgöra ett nav för att dessa fyra grundläggande uppgifter tillsammans utgör ett sammanhållet församlingsarbete.

 

Upplysningar

lämnas av kyrkoherde Krister Stenberg, 08-555 670 23.
Tjänsten är på 100%, tillträde enl. ök.

Ansökan senast 8 december 2017 till:
Österhaninge församling,
Box 113, 136 22 Haninge
e-post: osterhaninge.forsamling@svenskakyrkan.se

 

Komminister

Du får arbeta med människor i alla åldrar och med sed­vanliga prästuppgifter som gudstjänster, kyrkliga handlingar och själavård.

Upplysningar

lämnas av kyrkoherde Krister Stenberg, 08-555 670 23.
Tjänsten är på 100%, tillträde enl. ök.

Ansökan senast 8 december 2017 till:
Österhaninge församling,
Box 113, 136 22 Haninge
e-post: osterhaninge.forsamling@svenskakyrkan.se

.

   
   

Österhaninge Församling • Besöksadress: Runstensvägen 14, 136 38 Handen • Postadress: Box 113, 136 22 Haninge • Tel vx 08-555 670 00

Tillbaka till toppen